Om sentralen

Abildsø Nærmiljøsenter ble etablert som frivillig forening i september 2022 og i februar 2023 ble vi Frivilligsentral!

Vi vil være en åpen og inkluderende møteplass på Abildsø, som tilrettelegger for fellesskap og møter, på tvers av generasjoner, kultur og sosial tilhørighet.   

  • Bidra til økt livskvalitet, glede, samhold og mening.
  • Gjennom sosialt entreprenørskap bidra til å løse varige utfordringer. 
  • Bidra til et positivt og inkluderende lokalmiljø.

Her finner du våre vedtekter og årsmeldinger som forteller om arbeidet de foregående årene.

Du er hjertelig velkommen til å være en del av oss!


Flere dokumenter
2024 © Abildsø Nærmiljøsenter